مـَـهــدی یــــ85ـــار

دغدغه ی مهدی یاوری...

مـَـهــدی یــــ85ـــار

مـَـهــدی یــــ85ـــار

دغدغه ی مهدی یاوری...

« دغدغه ی مهدی یاوری »
پایگاهی با تمرکز بیشتر بر «شرایط ظهور»
و نه «نشانه های ظهور»...
و مهم ترین شرط ؛«مهدی یار» شدن...

نویسنده
طبقه بندی موضوعی
آخرین نظرات
پیوندها

۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «ماه رمضان» ثبت شده است

۰۳
مرداد

* طرح از خودم نیست *


منعکس شده در:

افسران

حرف تو

روایت نو

نقل قول


برای من و تو که اسم مان را «انسان» نهاده اند ، سعادتی است و شقاوتی... خیری و شری.خوبی ای و بدی ای...

و این ماییم و این قدرتی به نام اختیار و این میدان...این ماییم و این میدان و البته نه تنها.تنها نیستیم در این عرصه.به تعبیری دو بال در سمت راست داریم و دو بال در چپ.دو بال برای پرواز و دوبال برای به بند کشیده شدن و پرواز نکردن.دوبال سعادت و دو بال شقاوت.گویی از یک طرف به آسمان کشیده می شوی و از یک طرف از زمین چنگ به دامان ات زده می شود.از یک طرف آغوش باز میکند برایت آسمان و از طرف دیگر پر و بالت را زنجیر میکند زمین.

  • میلاد گودرزی
۲۵
تیر

* طرح از خودم نیست *

منعکس شده در:
عمارنامه
افسران
روایت نو


لذتِ «نه»...

عجیب لذتی است لذتِ «نه»...

لذتِ نرفتن با وجود توان رفتن ، لذت نگفتن با وجود توانایی گفتن ، لذت نخوردن با وجود میل به خوردن ، لذت ندیدن با وجود چشم هایی برای دیدن.لذت «نه» گفتن با وجود داشتن قدرت برای بلی گفتن...

  • میلاد گودرزی
۲۸
مرداد

اندازه اصلی تصویر ؛ دانلود


در هوایت بى‏ قرارم روز و شب                                    سر ز پایت بر ندارم روز و شب

اى مهار عاشقان در دست تو                                       در میان این قطارم روز و شب

تا که بگشایم به قندت روزه‏ ام                                      تا قیامت روزه دارم روز و شب

چون ز خوان فضل روزه بشکنم                                   عید باشد روزگارم روز و شب

جان روز و جان شب اى جان تو                                   انتظارم، انتظارم روز و شب

تا بسالى نیستم موقوف عید                                           با مه تو عید دارم روز و شب

زآن شبى که وعده کردى روز وصل                              روز و شب را مى‏ شمارم روز و شب

بس که کشت مهر جانم تشنه است                                    ز ابر دیده اشک بارم روز و شب
وجعلنا من خیر اعوانه و انصاره ...

  • میلاد گودرزی
۲۹
تیر  اندازه اصلی تصویر ؛ دانلود

وجعلنا من خیر اعوانه و انصاره ...


  • میلاد گودرزی