مـَـهــدی یــــ85ـــار

دغدغه ی مهدی یاوری...

مـَـهــدی یــــ85ـــار

مـَـهــدی یــــ85ـــار

دغدغه ی مهدی یاوری...

« دغدغه ی مهدی یاوری »
پایگاهی با تمرکز بیشتر بر «شرایط ظهور»
و نه «نشانه های ظهور»...
و مهم ترین شرط ؛«مهدی یار» شدن...

نویسنده
طبقه بندی موضوعی
آخرین نظرات
پیوندها

۳۳ مطلب با موضوع «پوستر» ثبت شده است

۲۹
تیر  اندازه اصلی تصویر ؛ دانلود

وجعلنا من خیر اعوانه و انصاره ...


  • میلاد گودرزی
۲۷
تیر
  اندازه اصلی تصویر ؛ دانلود


وجعلنا من خیر اعوانه و انصاره ...


  • میلاد گودرزی
۱۰
تیر


الگوی جوانان همه هستی خود را فدای امام عصر خویش کرد


و جعلنا من خیر اعوانه و انصاره...
  • میلاد گودرزی